CTFC

Innovacions tecnològiques en el desenvolupament de la fusta contralaminada (CLT) amb espècies locals i foment de l’ús de la fusta com a solució constructiva energèticament eficient.

Pressupost 600,000.00€

Període2018 — 2024

Fons Feder 2014 — 2024

  Comarques amb superfície forestal

Planificació  →

Pilot  →

Implementació  →

Seguiment i control  →

Tancament  →

Cas d’èxit

OBJECTIUS

1.  Reduir el percentatge de la fusta importada a Catalunya.

2.  Millorar la transformació i distribució dels productes derivats de la fusta local.

3.  Promocionar l’ús de la fusta local en la construcció.

4.  Desenvolupar i fomentar del CLT com a material de construcció.

ODS VINCULATS

Junts podem ajudar a crear un món més just i millor!

PROJECTES RELACIONATS

ImbioFust

Creació d’una planta pilot d’una biorefineria lignocel·lulòsica que procedirà a separar les diferents fraccions de productes químics presents en la biomassa forestal.

Pressupost 800,000.00€

Període2018 — 2021

Fons Feder 2014 — 2021

  Comarques amb superfície forestal

Planificació i mobilització dels recursos forestals 

Eines avançades de planificació i suport a la gestió forestal i innovacions en mecanització de zones de pendent.

Pressupost 500,000.00€

Període 2018 — 2023

Fons Feder 2014 — 2023

  Comarques amb superfície forestal

InnovaTruf

Impuls de la producció de tòfones a partir de la innovació en la gestió silvícola dels boscos i en la implantació i gestió d’arbres inoculats.

Pressupost 300,000.00€

Període 2018 — 2022

Fons Feder 2014 — 2022

  Comarques amb superfície forestal