QUÈ IMPLICA LA TRANSFORMACIÓ ECONÒMICA?

Els projectes tractor han de servir de catalitzadors per al desenvolupament dels diferents àmbits de treball dins de la demarcació de Lleida i a la resta de Catalunya, posicionant el territori com a referent en cada àmbit.

P7. Ecosistema d’innovació: gestió territorial descentralitzada i interconnectada del procés de transformació econòmica del territori

Ambit Prioritari 5

P7 Ecosistema d’innovació: gestió territorial descentralitzada i interconnectada del procés de transformació econòmica del territori

DESCRIPCIÓ

Estructuració de l’ecosistema d’innovació territorial necessari per acompanyar el procés de transformació del territori. El projecte preveu el desenvolupament d’instruments, equipaments i serveis de suport als processos de cocreació, experimentació, validació, aprenentatge i escalada de solucions innovadores, nous models de negoci i emprenedoria en l’àmbit de desenvolupament prioritari per avançar cap a la visió de futur compartida del territori. Aquest projecte vol ampliar i consolidar l’ecosistema impulsat a través dels PECT Green&Circular, Agrobiofood, Biomarkets i INNO4AGRO.

ACTUACIONS

> Desenvolupament d’instruments de concertació territorial i d’interessos que afavoreixin l’estabilització i consolidació d’una xarxa de tècnics especialitzats de suport a la transformació.

> Impuls d’una xarxa de hublabs d’innovació per a l’especialització competitiva territorial, d’abast supracomarcal, per al foment de la innovació i l’emprenedoria en els àmbits de desenvolupament prioritari identificats.

> Impuls de la prestació de serveis d’acceleració empresarial que, sumats als serveis d’incubació prestats en els CEI, creïn les condicions idònies per al foment del talent i l’emprenedoria en el conjunt de la demarcació i vetllin per assegurar una adequada cobertura territorial d’aquest tipus de serveis.

> Posada en marxa d’una plataforma virtual de suport als processos de participació dels diferents actors públics i privats en el procés de transformació del territori.

ENCAIX ESTRATÈGIC AMB EL PROJECTE DE TRANSFORMACIÓ

PT1 – Transformació Intel·ligent.

PT2 – Transformació Justa.

ALINEAMENT AMB EL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÉNCIA

> Component 17: Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació.
>> C17.I1: plans complementaris amb les comunitats autònomes
>> C17.I3: nous projectes.
>> C17.I5: transferència de coneixement.

ALINEAMENT AMB ELS PROJECTES EMBLEMÀTICS NEXT GENERATION CATALONIA

P17. Infraestructura Cloud intel·ligent.

ENTITAT COORDINADORA

> Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.

ACTORS IMPLICATS

> Diputació de Lleida

> Consells comarcals i ajuntaments

> Generalitat de Catalunya

> Universitats i centres de recerca

COL·LECTIU BENIFICIARI

Empreses, agricultors i ramaders, emprenedors, entitats de RDi, administracions públiques, ciutadania en general.

PRESSUPOST: 8 MЄ

Vols saber-ne més?