QUÈ IMPLICA LA TRANSFORMACIÓ ECONÒMICA?

Els projectes tractor han de servir de catalitzadors per al desenvolupament dels diferents àmbits de treball dins de la demarcació de Lleida i a la resta de Catalunya, posicionant el territori com a referent en cada àmbit.

P4. Lleida Smart Rural Environment: infraestructures per a la connectivitat del territori

Àmbit prioritari 4

P4 Lleida Smart Rural Environment: infraestructures per a la connectivitat del territori

DESCRIPCIÓ

Impulsar i accelerar el desenvolupament de les inversions necessàries per a la connectivitat efectiva del territori, de manera que el 100% de la població tingui accés a les xarxes d’alta velocitat i a la tecnologia 5G. Cal disposar de les condicions d’entorn necessàries per a una transformació digital justa i en igualtat de condicions en tota la demarcació que contribueixi a la cohesió social i territorial.

ACTUACIONS

> Acceleració del desplegament de banda ampla fins als 231 municipis, 422 nuclis de població i 160 polígons industrials existents a la demarcació mitjançant una infraestructura passiva, neutra, oberta i òptima per a l’accés a les xarxes d’alta velocitat.
> Impulsar la col·laboració publicoprivada per corregir les deficiències del mercat que dificulten la dotació de serveis tecnològics per part de proveïdors minoristes sobre les infraestructures desplegades en petits municipis.
> Impulsar la preparació de l’espectre radioelèctric del territori per optimitzar el desplegament de la tecnologia 5G.
> Consolidar i ampliar les àrees 5G com a mecanisme de suport a la innovació per al desenvolupament de productes i serveis 5G en l’entorn rural.

ENCAIX ESTRATÈGIC AMB EL PROJECTE DE TRANSFORMACIÓ

AP4 – Digitalització.

ALINEAMENT AMB EL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÉNCIA

> Component 15: connectivitat Digital, impuls de la ciberseguretat i desplegament del 5G.
>> C15.I1: afavorir la vertebració territorial mitjançant el desplegament de xarxes.
>> C15.I6: desplegament del 5G.

ALINEAMENT AMB ELS PROJECTES EMBLEMÀTICS NEXT GENERATION CATALONIA

P27. Infraestructures digitals per a una societat i una economia competitives i resilients.

ENTITAT COORDINADORA

> Cambra de Comerç de Lleida.

ACTORS IMPLICATS

> Diputació de Lleida

> Cambra de Comerç de Lleida

> Ajuntaments i consells comarcals

> Empreses constructores de la infraestructura

> Departament d’Administració Pública i Polítiques Digitals

> Operadors de telecomunicacions

> Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori

COL·LECTIU BENIFICIARI

Ciutadania en general.

PRESSUPOST: 300 MЄ

Vols saber-ne més?