QUÈ IMPLICA LA TRANSFORMACIÓ ECONÒMICA?

Els projectes tractor han de servir de catalitzadors per al desenvolupament dels diferents àmbits de treball dins de la demarcació de Lleida i a la resta de Catalunya, posicionant el territori com a referent en cada àmbit.

P1. BioHub km0: hub d’innovació oberta per al desenvolupament de biotecnologies, bioproductes i models de negoci

AP1-MENU

P1 BioHub km0: hub d’innovació oberta per al desenvolupament de biotecnologies, bioproductes i models de negoci

DESCRIPCIÓ

L’objectiu general del projecte és la creació d’un ecosistema d’innovació en un entorn rural amb una elevada concentració de producció agrícola i ramadera (Baix Segrià), per facilitar el desenvolupament d’un model de bioeconomia circular en termes justos i intel·ligent que permeti posar en valor les dejeccions ramaderes i altres subproductes agroalimentaris per a la producció de bioproductes i biomaterials d’alt valor afegit que contribueixen a l’articulació de noves cadenes de valor.

ACTUACIONS

> La posada en funcionament d’una infraestructura públicoprivada d’accés obert per a la validació a escala precomercial de biotecnologies i bioproductes, ubicada a Alcarràs, en un espai industrial a desenvolupar en què actualment hi ha en fase de construcció una planta de compostatge impulsada pels ramaders del porcí/boví.

> La creació d’un espai per al desenvolupament dels nous models de negoci i l’impuls i l’acceleració de l’emprenedoria al voltant de la bioeconomia circular.

> L’articulació d’un sistema d’informació geogràfic avançat que permeti gestionar, geolocalitzar i analitzar les dades relatives als recursos biológics disponibles en el territori i susceptibles de ser valoritzats.

ALINEAMENT AMB EL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÉNCIA

> Component 3: transformació ambiental i digital del sistema agroalimentari i pesquer.

>> C3.14: pla d’impuls de la sostenibilitat i competivitat de l’agricultura i la ramaderia (III) destinat a la gestió del residus ramaders, la millora de l’eficiència energètica a través de l’economia circular i la modernització integral d’hivernacles.

> Component 12: Política Industrial Espanya 2030.

>> C12.13: pla de suport a la implementació de la normativa de residus i al foment de l’economia circular.

ALINEAMENT AMB ELS PROJECTES EMBLEMÀTICS NEXT GENERATION CATALONIA

P8. Bioeconomia circular en la valorització de les dejeccions ramaderes i altres subproductes agroalimentaris.

ENTITAT COORDINADORA

> Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.

ACTORS IMPLICATS

> Diputació de Lleida

> Associacions de ramaders

> Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

> Associacions d’agricultors

> Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

> Cambres de Comerç

> Ajuntaments vincultat a la inicitativa Biolab Baix Segre

> Cooperatives agrícoles

> Universitats, centres de recerca i tecnòlogics

> Empreses integradores ramaderes

> SAT Biproductors

> Indústries agroalimentàries

COL·LECTIU BENIFICIARI

Sector primari, altres sectors industrials, RDI català i població en general.

PRESSUPOST: 50 MЄ

Vols saber-ne més?