QUÈ IMPLICA LA TRANSFORMACIÓ ECONÒMICA?

Els projectes tractor han de servir de catalitzadors per al desenvolupament dels diferents àmbits de treball dins de la demarcació de Lleida i a la resta de Catalunya, posicionant el territori com a referent en cada àmbit.

P1. BioHub CAT: finestreta única de suport al desenvolupament de la bioeconomia circular a Catalunya per impulsar les biondústries d’alt valor afegit complementàries de l’activitat agrícola, ramadera, agroindustrial i forestal i generadores de valor compartit

AP1-MENU

P1 BioHub CAT: finestreta única de suport al desenvolupament de la bioeconomia circular a Catalunya per impulsar les biondústries d’alt valor afegit complementàries de l’activitat agrícola, ramadera, agroindustrial i forestal i generadores de valor compartit

OBJECTIU GENERAL

­Finestreta única de suport al desenvolupament de la bioeconomia circular a Catalunya que impulsarà les biondústries d’alt valor afegit complementàries de l’activitat agrícola, ramadera, agroindustrial i forestal i generadores de valor compartit.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

OE1. Desenvolupar serveis específics de suport a la reducció dels riscos associats al desenvolupament de models de negoci en bioeconomia circular i al foment de l’emprenedoria.

OE2. Contribuir a crear les condicions d’entorn idònies per a l’atracció de biondústries i la millora de la competitivitat de les existents,

OE3. Aglutinar els actors del sistema RDI i facilitar la seva orientació a la resolució dels reptes de les empreses

OE4. Incentivar la demanda pública i privada de productes i serveis vinculats al model de bioeconomia circular

OE5. Contribuir a la definició, implementació i validació de polítiques i instruments públics de suport.

OE6. Fomentar aliances amb els principals referents europeus

ACTUACIONS

BIOHUB CAT Tech

Planta preindustrial d’accés obert per a la validació de biotecnologies i bioproductes.

BIOHUB CAT Business services

Cartera de serveis específics per a les empreses.

BIOHUT CAT Industrial Park

Promoció d’àrees industrials especialitzades per al desenvolupament de bioindústries.

BIOHUB CAT Feedstock push

Observatori de recursos endògens: plataforma de localització de recursos biològics renovables disponibles

BIOHUB CAT Accelerator Lab

Disseny i posada en funcionament de programes específics per incentivar i accelerar els processos d’emprenedoria en bioeconomia

BIOHUB CAT Arena

Modelització de la planificació territorial d’inversions i valorització de capacitats existents

BIOHUB CAT Skills

Identificació de perfils professionals i promoció de l’oferta formativa

BIOHUB CAT RDI Nodes

Foment de l’explotació de les capacitats de bioprocessament existents a través de l’ecosistema RDI

BIOHUB CAT Market Pull

Foment de la substitució de consumibles d’origen fòssil per bioproductes en els diferents sectors industrials

BIOHUB CAT Awareness

Conscienciació ciutadana

BIOHUB CAT EU links

Missions d’intercanvi d’experiències amb regions europees capdavanteres en el desenvolupament de la bioeconomia

 

ENCAIX ESTRATÈGIC AMB EL PROJECTE DE TRANSFORMACIÓ

AP1 – Bioeconomia agropecuària

 

ALINEAMENT AMB EL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA

> Component 3: transformació ambiental i digital del sistema agroalimentari i pesquer.

     >> C3.I4: pla d’impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l’agricultura i la ramaderia (III) destinat a la gestió de residus ramaders, la millora de l’eficiència energètica a través de l’economia circular i la modernització integral d’hivernacles.

> Component 12: Política Industrial Espanya 2030.

      >> C12.I3: pla de suport a la implementació de la normativa de residus i al foment de l’economia circular.

 

ALINEAMENT AMB ELS PROJECTES EMBLEMÀTICS NEXT GENERATION CATALONIA

P8. Bioeconomia circular en la valorització de les dejeccions ramaderes i altres subproductes agroalimentaris.

ACTORS IMPULSORS

Diputació de Lleida

Paeria de Lleida

Departament d’Acció Climàtica , Alimentació i Agenda Rural

Ajuntaments vinculats a la iniciatva Biolab Baix Segre

Cambra de Comerç de Tàrrega

Cambra de Comerç de Lleida

SAT Alcarràs Bioproproductors

Universitat de Lleida

IRTA

EURECAT

Centre de Ciencia i Tecnologia Forestal de Catalunya

 

COL·LECTIU BENEFICIARI

Sector primari, altres sectors industrials, sistema RDi català, población en general

 

PRESSUPOST: 50M€

Vols saber-ne més?