Les institucions del territori

Les principals institucions del territori contribueixen a construir una visió de futur i es comprometen a treballar plegats per assolir-la.

CANVI DE PARADIGMA

innovacio recurs

Compartir per innovar

Volem que el nostre territori valori, compartint i col·laborant entre totes i tots, la seva geolocalització estratègica i els seus recursos, capacitats i potencialitats, per desenvolupar un model competitiu i sostenible d’economia verda, circular i altament digitalitzada.

Volem reforçar sectors estratègics i afavorir l’aparició de sectors emergents i nous models de negoci, en un entorn propici, dotat de les infraestructures i serveis adients.

Volem generar els nivells de benestar i prosperitat necessaris per fixar i atreure població i talent.

I volem contribuir de forma activa a l’assoliment dels ODS i a la transició ecològica i digital impulsada a escala europea.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

%

Assegurar la viabilitat econòmica, social i ambiental de la producció agrícola, ramadera i forestal.

%

Enfortir la competitivitat del territori i la creació de llocs de treball, mitjançant l’impuls de la innovació i d’activitats emergents vinculades a les oportunitats identificades en la visió de futur compartida del territori.

%

Capturar el valor de la digitalització en benefici de la competitivitat i eficiència del teixit econòmic, de la millora dels serveis de les administracions públiques i de la inclusió social.

%

Impulsar un model de valorització i gestió sostenible del capital natural del territori, que n’asseguri la seva preservació, resiliència, productivitat i contribució a la neutralitat climàtica.

%

Afavorir el desenvolupament d’una sòlida base de capital humà arrelada al territori.

PRIORITATS TRANSVERSALS

%

Transformació intel·ligent: de base científica, tecnològica i innovadora per a la generació i transferència de coneixement capaç de crear valor econòmic, social i ambiental compartit

%

Transformació justa: reequilibradora de dèficits d’infraestructures i de serveis, generadora d’oportunitats, que millori les condicions de vida i de treball, que fomenti el talent, l’ocupació de qualitat i l’emprenedoria i combati l’exclusió social.

INSTITUCIONS QUE HI CONTRIBUEIXEN

Vols saber-ne més?