QUÈ IMPLICA LA TRANSFORMACIÓ ECONÒMICA?

Els projectes tractor han de servir de catalitzadors per al desenvolupament dels diferents àmbits de treball dins de la demarcació de Lleida i a la resta de Catalunya, posicionant el territori com a referent en cada àmbit.

P5. Transformació digital de l’administració pública local

Àmbit prioritari 4

P5 Transformació digital de l’administració pública local

DESCRIPCIÓ

Impuls a la transformació digital de l’administració pública local. Incorporació i gestió de capacitats TIC per impulsar un model que permeti donar resposta a la demanda associada a la transformació digital de l’administració pública. Posada en marxa d’un ecosistema d’infraestructures intel·ligent sobre el qual orquestrar serveis innovadors, d’arquitectures col·laboratives, integració, interoperabilitat i d’explotació de dades per garantir la seguretat i la privacitat. Suport a les administracions locals en el procés de transformació digital.

ACTUACIONS

> Desenvolupament de tecnologia i programari específic per al sector públic.
> Impuls per a l’adopció tecnològica.
> Desenvolupament de competències digitals en l’administració local.

ENCAIX ESTRATÈGIC AMB EL PROJECTE DE TRANSFORMACIÓ

AP4 – Digitalització.

ALINEAMENT AMB EL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÉNCIA

> Component 11: modernització de les administracions públiques.
>> C11.I3: transformació digital i modernització de les administracions públiques territorials.

ALINEAMENT AMB ELS PROJECTES EMBLEMÀTICS NEXT GENERATION CATALONIA

P17. Infraestructura Cloud intel·ligent.

ENTITAT COORDINADORA

> Generalitat de Catalunya

ACTORS IMPLICATS

> Generalitat de Catalunya

> Ajuntaments i consells comarcals

> Consorci AOC

> Universitats, centres CERCA (entre els quals i2Cat) i altres centres de recerca

> Consorci Localret

> Eurecat i CSUC

> Diputacions de Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida

> GAIA-X A Federated Data Infrastructure for Europe

 

COL·LECTIU BENIFICIARI

Administracions públiques, ciutadania en general.

PRESSUPOST: 7 MЄ

Vols saber-ne més?