QUÈ IMPLICA LA TRANSFORMACIÓ ECONÒMICA?

Els projectes tractor han de servir de catalitzadors per al desenvolupament dels diferents àmbits de treball dins de la demarcació de Lleida i a la resta de Catalunya, posicionant el territori com a referent en cada àmbit.

P3. Valorització integral dels recursos forestals del Pirineus

Àmbit prioritari 3
P3 Valorització integral dels recursos forestals del Pirineu

DESCRIPCIÓ

Articulació i coordinació d’iniciatives al llarg de la cadena de valor per incrementar la capacitat de mobilització i aprofitament forestal dels boscos del Pirineu a través de l’impuls dels usos per al sector de la construcció (fabricació de contralaminat) per a usos tèrmics de proximitat (xarxes de calor i consum industrial) i per a la valorització dels subproductes resultants en l’àmbit de la bioeconomia forestal (bioproductes).

ACTUACIONS

> Suport a la planificació i gestió forestal efectiva dels boscos públics.

> Inversions en el desenvolupament i capital humà i capital fix per incrementar el nombre de treballadors, capacitats, la mecanització i la professionalització vinculada als treballs forestals.

> Inversions per reduir els costos i la petjada de carboni del transport de la fusta cap als punts de valorització.

> Impuls d’una fàbrica de CLT amb una producció anual de 40.000 m3.

> Impuls de xarxes de calor municipals per a la valorització de proximitat.

> Impuls de la RDi per a la valorització de subproductes.

ENCAIX ESTRATÈGIC AMB EL PROJECTE DE TRANSFORMACIÓ

AP3 – Bioeconomia forestal

ALINEAMENT AMB EL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÉNCIA

> Component 4: conservació i restauració d’ecosistemes i la seva biodiversitat.
>> C4.I4: Gestió forestal sostenible.

ALINEAMENT AMB ELS PROJECTES EMBLEMÀTICS NEXT GENERATION CATALONIA

P9. Activació de la producció bioeconòmica dels boscos de Catalunya i defensa contra els incendis forestals.

ENTITAT COORDINADORA

> Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.

ACTORS IMPLICATS

> Diputació de Lleida

> Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya

> Diputació de Barcelona

> Universitat de Lleida

> Ajuntaments i consells comarcals de l’àmbit Pirineu, Aran i el Solsonés

> Empreses del sector forestal

> Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

> Centres de formació i capacitació professional

COL·LECTIU BENIFICIARI

Propietaris forestals, empreses transformadores i consumidores, centres de RDi, població en general.

PRESSUPOST: 65 MЄ

Vols saber-ne més?