QUÈ IMPLICA LA TRANSFORMACIÓ ECONÒMICA?

Els projectes tractor han de servir de catalitzadors per al desenvolupament dels diferents àmbits de treball dins de la demarcació de Lleida i a la resta de Catalunya, posicionant el territori com a referent en cada àmbit.

P6. Energia i mon local

Ambit Prioritari 5

P6 Energia i món local

DESCRIPCIÓ

Impuls d’inversions de millora de l’eficiència energètica d’edificis, equipaments i infraestructures públiques, de generació i consum d’energies renovables mitjançant les fórmules d’autoconsum, consum compartit i comunitats locals d’energia, desplegament d’infraestructura de recàrrega i suport al vehicle elèctric.

ACTUACIONS

> Impuls de la certificació energètica d’edificis i altres estudis tècnics necessaris per a la identificació d’inversions necessàries per a la millora de l’eficiència energètica i la incorporació de renovables a escala municipal.

> Foment d’actuacions agregades que assoleixin el nivell exigible de reducció de demanda energètica i l’aportació d’energia renovable per a usos tèrmics i elèctrics.

> Impuls de projectes pilot de comunitats locals d’energia que puguin desenvolupar i validar els models de negoci associats a la generació, distribució i comercialització d’energia renovable en termes justos i descentralitzats.

ENCAIX ESTRATÈGIC AMB EL PROJECTE DE TRANSFORMACIÓ

AP5 – Energia sostenible

ALINEAMENT AMB EL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA

> Component 2: Pla de Rehabilitació d’Habitatge i Regeneració Urbana.
>> C2.I4: Programa de Regeneració i Repte Demogràfic.
>> C2.I5: Programa d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis Públics (PIREP).
> Component 7: desplegament i integració d’energies renovables.
>>C7.I1: desenvolupament d’energies renovables innovadores, integrades en l’edificació i en els processos
productius.
> Component 8: infraestructures elèctriques, promoció de xarxes intel·ligents i desplegament de la flexibilitat i
l’emmagatzematge.
>>C8.I3: nous models de negoci en la transició energètica.

ALINEAMENT AMB ELS PROJECTES EMBLEMÀTICS NEXT GENERATION CATALONIA

ENTITAT COORDINADORA

> Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.

ACTORS IMPLICATS

> Diputació de Lleida

> ICAEN

> Ajuntaments i consells comarcals

> Associacions d’empreses del sector de l’edificació

> Generalitat de Catalunya

> Col·legis de professionals vinculats al sector de l’edificació

COL·LECTIU BENIFICIARI

Administracions públiques, comunitats locals, població en general, empreses i col·lectius professionals del sector de l’energia i l’edificació.

ACTIVITATS:

PRESSUPOST: 64 MЄ

Vols saber-ne més?