Oportunitats

Per tal de fer realitat la nostra visió de futur compartida s’han identificat fins a 7 oportunitats prioritàries, cadascuna de les quals ha donat lloc a un Grup de Treball, que s’encarregarà de coordinar el procés participatiu.

ap1

1- Bioeconomia agropecuària

Valorització integral de la producció agrícola i ramadera, a través d’un nou teixit bioindustrial vinculat a noves i millorades cadenes de valor en l’àmbit de la bioeconomia circular, que esdevingui motor de desenvolupament tecnològic i de producte, d’atracció d’innovació, d’inversió i talent.

Ambit prioritari 2

2- Cadenes de valor agroalimentàries

Modernització, digitalització i sostenibilitat de les cadenes de valor agroalimentàries, des de la producció primària fins a la comercialització, passant per la transformació, per fer-les més resilients, competitives, segures i eficients en l’ús dels recursos, atractives per a noves inversions, dinamitzadores de serveis auxiliar i atractives per al talent i el relleu generacional.

Àmbit prioritari 3

3- Bioeconomia forestal

Valorització dels boscos per generar cadenes de valor i nous models de negoci en l’àmbit agroforestal que impulsin la bioindústria i alhora contribueixin a millorar la gestió forestal i minimitzar el risc d’incendis.

Àmbit prioritari 4

4- Digitalització

Connectivitat efectiva a escala territorial, adopció tecnològica per part d’empreses, acadèmies, ciutadania i administració, impuls i consolidació del teletreball i desenvolupament tecnològic per potenciar un sector d’alt valor afegit al territori.

Ambit Prioritari 5

5- Energia sostenible

Eficiència energètica i generació d’energies renovables, com a factor de competitivitat territorial, d’eficiència en l’ús dels recursos i de contribució a la neutralitat climàtica, motor de desenvolupament d’un model energètic just, descentralitzat i compatible amb el desenvolupament dels altres àmbits estratègics.

ÀMBIT PRIORITARI 6

6- Turisme sostenible

Turisme sostenible i intel·ligent, que posi en valor la riquesa natural, patrimonial i cultural del territori de manera sostenible i incorpori la innovació tecnològica i no tecnològica com a vectors d’especialització competitiva.

ÀMBIT PRIORITARI 7

7- Resiliència climàtica

Resiliència climàtica en infraestructures i ecosistemes, rehabilitació i regeneració urbana, conservació i restauració d’ecosistemes i la seva biodiversitat, potenciació de serveis mediambientals, infraestructures verdes, preservació i gestió de recursos hídrics i del sòl, gestió de riscos derivats del canvi climàtic, polítiques d’habitatge.

Vols saber-ne més?