Universitat de Lleida

Impuls de la producció de tòfones a partir de la innovació en la gestió silvícola dels boscos i en la implantació i gestió d’arbres inoculats.

Pressupost 300,000.00€

Període2018 — 2022

Fons Feder 2014 — 2022

  Comarques amb superfície forestal

Planificació  →

Pilot  →

Implementació  →

Seguiment i control  →

Tancament  →

Cas d’èxit

OBJECTIUS

1.  Millora del coneixement de la qualitat de la planta micorizada.

2.  Millora de les tècniques de gestió de plantacions tofoneres (control de les males herbes i gestió del reg) i de la gestió dels boscos productors de tòfona silvestre.

3.  Divulgació i transferència del cultiu de la tòfona.

4.  Increment de la superfície de plantacions.

ODS VINCULATS

Participa a la transformació del nostre territori

PROJECTES RELACIONATS

Planificació i mobilització dels recursos forestals

Eines avançades de planificació i suport a la gestió forestal i innovacions en mecanització de zones de pendent.

Pressupost 500,000.00€

Període2018 — 2023

Fons Feder 2014 — 2023

  Comarques amb superfície forestal

Valorització de la fusta

Innovacions tecnològiques en el desenvolupament de la fusta contralaminada (CLT) amb espècies locals i foment de l’ús de la fusta com a solució constructiva energèticament eficient.

Pressupost 600,000.00€

Període 2018 — 2024

Fons Feder 2014 — 2024

  Comarques amb superfície forestal

Forest4Local

Desenvolupament d’un sistema forestal públic i local per a la mobilització de biomassa forestal per a usos tèrmics al Pirineu de Lleida.

Pressupost 3,900,000.00€

Període 2018 — 2022

Fons Feder 2014 — 2020

  Comarques amb superfície forestal