Universitat de Lleida

Creació d’una planta pilot d’una biorefineria lignocel·lulòsica que procedirà a separar les diferents fraccions de productes químics presents en la biomassa forestal, avui un producte de baix valor amb un mercat local, per transformar-lo en input de la biorefineria, que fabricarà productes d’alt valor afegit per a la indústria química avançada, amb un mercat global.

Pressupost 800,000.00€

Període2018 — 2021

Fons Feder 2014 — 2021

  Comarques amb superfície forestal

Planificació  →

Pilot  →

Implementació  →

Seguiment i control  →

Tancament  →

Cas d’èxit

OBJECTIUS

1.  Disposar d’informació detallada sobre les característiques del material, volums de producció i cost del seu transport fins a la biorefineria 

2.  Disposar de processos de fraccionament basats en el principi de co-extracció per obtenir fracció lipídica, fracció de cel·lulosa, fracció d’hemicel·luloses i fracció de lignina 

3.  Disposar d’un procés eco-sostenible per transformar la fracció lignina en dos subproductes:

  • Una mescla de polifenols de baix pes molecular amb activitat antioxidant 
  • Una lignina modificada per ser emprada en la preparació de bioplàstics 

4.  Disposar d’informació sobre la viabilitat econòmica i tècnica de la biorefineria

ODS VINCULATS

Participa a la transformació del nostre territori

PROJECTES RELACIONATS

Planificació i mobilització dels recursos forestals

Eines avançades de planificació i suport a la gestió forestal i innovacions en mecanització de zones de pendent.

Pressupost 500,000.00€

Període2018 — 2023

Fons Feder 2014 — 2023

  Comarques amb superfície forestal

Valorització de la fusta

Innovacions tecnològiques en el desenvolupament de la fusta contralaminada (CLT) amb espècies locals i foment de l’ús de la fusta com a solució constructiva energèticament eficient.

Pressupost 600,000.00€

Període 2018 — 2024

Fons Feder 2014 — 2024

  Comarques amb superfície forestal

InnovaTruf

Impuls de la producció de tòfones a partir de la innovació en la gestió silvícola dels boscos i en la implantació i gestió d’arbres inoculats.

Pressupost 300,000.00€

Període 2018 — 2022

Fons Feder 2014 — 2022

  Comarques amb superfície forestal