Lleida i Alcarràs marquen una fita en favor del desenvolupament de la bioeconomia local i circular a la Vall de l’Ebre

21/04/2023 | Premsa

Més de 50 agents clau de La Rioja, Navarra, Aragó i Catalunya s’han reunit per dialogar i marcar una fita en la col·laboració interterritorial per promoure accions locals que impulsin la valorització de recursos agrícoles, ramaders i forestals

El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, acompanyat del diputat i vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica, Carles Gibert, ha donat la benvinguda als més de 50 agents participants en la jornada en favor del desenvolupament de la bioeconomia local i circular a la Vall de l’Ebre, amb representants de l’àmbit empresarial, acadèmic i de l’administració local, provinents de diferents territoris: La Rioja, Navarra, Aragó i Catalunya.

Aquesta jornada, organitzada conjuntament amb l’Associació Espanyola de Valorització Energètica de la Biomassa (AVEBIOM) i MainstreamBio, pretén ser estratègica per consolidar llaços i promoure noves iniciatives locals de bioeconomia circular. Els participants han participat en la presentació de projectes a la Sala d’Actes de la Diputació i, posteriorment, s’han desplaçat a Alcarràs per a conèixer ‘in situ’ la iniciativa privada SAT ALCARRÀS BIOPRODUCTORS, un projecte disruptor que agrupa 150 famílies ramaderes que representen més de 400 explotacions i que han estat capaces d’articular l’acció col·lectiva per fer efectiva la valoració de les dejeccions ramaderes i altres residus de l’activitat del sector primari, innovant amb tecnologia i models de gestió i negoci.

En la seva intervenció, el president Joan Talarn, a més de remarcar el valor de la trobada, ha instat a que aquest sigui un punt d’arrencada per a futurs fòrums i col·laboracions interterritorials, ja que des de la Diputació de Lleida “considerem que la bioeoconomia és la clau per a la sostenibilitat del sector primari i alhora té el potencial de retenir i atraure talent als nostres territoris, afectats per greus desequilibris territorials”.

La circularitat aplicada a restes orgàniques agrícoles i ramaders suposa una oportunitat per als territoris rurals de la Vall de l’Ebre, ja que és una de les zones geogràfiques amb més disponibilitat d’aquest tipus de recursos, ja que concentra el 25% de les empreses i el 36% de tota la facturació del sector de la producció alimentària, suma el 30 % de les terres agrícoles i concentra el 20% dels caps de boví i el 44% de porcí de tot el territori espanyol.

Posteriorment, s’han presentat cinc les iniciatives per mostrar com estan treballant per facilitar l’avenç de la bioeconomia rural actuant sobre diferents elements habilitadors.

En el cas de la Diputació de Lleida, ha posat l’èmfasi en la importància del model d’innovació oberta i col·laborativa per impulsar la bioeconomia com a vector d’especialització competitiva territorial amb el Projecte Green&Circular; la Universitat de Lleida, mitjançant la necessària capacitació per a una nova generació d’emprenedors en economia circular agrícola i ramadera amb el Projecte Erasmus+ TANGO; AVEBIOM – Associació Espanyola de la Biomassa, remarcant el rol de les xarxes d’intercanvi de coneixement i creació d’una Xarxa Europea de Bioeconomia Rural amb els projectes BRANCHES i BIORURAL; el Centre d’Innovació en Bioeconomia Rural – CITA Teruel, seu del Centre de Recerca i Tecnologia Agroalimentària d’Aragó (CITA), ha compartit la posada en pràctica del diàleg participatiu per generar solucions i pilots a través  de la Xarxa de coneixement i innovació agroalimentària (AKIS) de Terol AgriFoodTe i, la consultora INNOVARUM, incidint en la necessitat de fomentar l’impuls de solucions a petita escala que afavoreixin el desplegament de la bioeconomia a l’entorn rural (projecte MainstreamBIO).

Però aconseguir fer efectiu tot el potencial depèn, en gran mesura, de la capacitat de sumar complicitats, generar sinergies i impulsar accions col·lectives que assegurin la participació dels actors del sector primari en aquestes noves cadenes de valor.
A les dificultats que ja comporta el fet d’innovar s’hi afegeixen les del factor local, rural o proper per accedir a la tecnologia, la capacitat d’inversió, la disponibilitat d’assessorament, o de personal per posar en marxa els nous negocis innovadors. I és per tot això, que aquesta jornada s’ha fet precisament en un entorn molt propici, Lleida i Alcarràs.
D’una banda, Lleida,  com a àmbit territorial en què, a través de l’acció col·lectiva entre actors del sector primari, empreses, administracions i centres de recerca, s’ha impulsat la iniciativa BIOHUB CAT, una finestreta única a Catalunya de serveis de suport al desenvolupament efectiu de la bioeconomia circular que pretén afavorir el desenvolupament de bioindústries i nous models de negoci d’alt valor afegit mitjançant l’articulació de noves cadenes de valor que contribueixin a la sostenibilitat del sector primari i a la retenció i atracció de talent en els territoris rurals.