El vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, ha presidit la reunió dels Consells Generals dels PECTs Green&Circular BPonent i AgroBioFood BPonent

17/11/2021 | Premsa

Dos Projectes d’Especialització Competitiva Territorial en els àmbits agroalimentari, de la bioeconomia circular sostenible i la generació d’energies renovables, valorats en un total de 6,3M€

El vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, Carles Gibert, l’assessora d’innovació del Patronat, Teresa Botargues i el cap del Gabinet Tècnic de la Secretaria General del DACC (Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural), en representació de la Generalitat de Catalunya, Jaume Sió,  han presidit aquest dimecres la primera reunió dels Consells Generals dels PECTs Green&Circular Ponent i AgroBioFood Ponent.

Dos Projectes d’Especialització Competitiva Territorial en els àmbits  agroalimentari, de la bioeconomia circular sostenible i la generació d’energies renovables, valorats en un total de 6,3M€.

Una reunió a la què han assistit els representants de les entitats involucrades en els projectes que són, els ajuntaments de Balaguer, Bell-lloc i Alcarràs, l’Associació d’iniciatives Rural de Catalunya (ARCA), representativa de tots el Grup d’Acció Local de Catalunya (GAL); la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell; la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya  (FCAC), l’Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries (IRTA), i l’Associació de Defensa Sanitària del bestiar porcí d’Alcarràs i Torres de Segre (ADS) i la Universitat de Lleida (UdL), a més del propi Patronat de Promoció Econòmica, que assumeix el lideratge de dos operacions específiques pròpies de cada PECT,  per tal d’explicar l’estat d’execució i posar en comú objectius i potencials sinèrgies i complementarietats entre les diferents operacions.

La finalitat dels projectes és la de crear una estructura territorial d’innovació oberta i col·laborativa orientada a impulsar i gestionar la transformació del model econòmic actual del territori cap a un model d’economia verda, altament especialitzada en la producció d’aliments, béns, serveis i energia  a partir de l’explotació sostenible del capital natural i recursos endògens disponibles, que contribueixi a la generació d’un model de desenvolupament territorial sostenible, inclusiu i generador de benestar.

Aquests projectes pivoten sobre quatre eixos: el del sector agroalimentari, el de la multifuncionalitat dels serveis ecosistèmics (en els que s’inclou el turisme), l’eficiència energètica i les energies renovables; i tot allò que fa referencia a la bio-energia, bio-carburants o bio-materials.

Informació dels projectes

El PECT Green&Circular Ponent, està destinat a afavorir la innovació de la bioeconomia agropecuària i la sostenibilitat energètica com a sectors emergents capaços de contribuir a la visió de futur compartida del territori. Un projecte que vol crear les condicions necessàries per desenvolupar noves cadenes de valor en l’àmbit de la producció de bioenergia, biomaterials, biocarburants i energies renovables a partir de la valorització dels actius naturals disponibles i infrautilitzats en el territori. Aquest projecte està integrat en el Projecte Tractor 7, destinat a l’estructuració d’un ecosistema d’innovació territorial, i contribueix  als Projectes Tractor 1 i 6, vinculats a la creació d’una industria al voltant de les dejeccions ramaderes i altres subproductes agroalimentaris i a l’impuls de l’eficiència energètica i la incorporació de renovables en els edificis i equipaments públics, presentats per la Diputació de Lleida, per a la transformació econòmica del territori.

El PECT AgroBioFood Ponent, està destinat a fomentar la millora de les cadenes de valor agroalimentàries i té com a objectiu principal afavorir la innovació específica vinculada a la millora de la producció alimentària, com a resposta als reptes vinculats al canvi climàtic, les noves tendències alimentàries i la manca de relleu generacional. Aquest projecte s’integra en el  projecte tractor 7, un dels vuit projectes per contribuir a l’articulació de l’ecosistema territorial d’innovació necessari per impulsar la transformació econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran.