Valorització de la fusta

Valorització de la fusta

CTFC Innovacions tecnològiques en el desenvolupament de la fusta contralaminada (CLT) amb espècies locals i foment de l’ús de la fusta com a solució constructiva energèticament eficient. Pressupost 600,000.00€ Període2018 — 2024 Fons Feder 2014 — 2024  ...
Planificació i mobilització dels recursos forestals

Planificació i mobilització dels recursos forestals

CTFC Eines avançades de planificació i suport a la gestió forestal i innovacions en mecanització de zones de pendent. Pressupost 500,000.00€ Període2018 — 2023 Fons Feder 2014 — 2023   Comarques amb superfície forestal Planificació  → Pilot  → Implementació  →...
InnovaTruf

InnovaTruf

Universitat de Lleida Impuls de la producció de tòfones a partir de la innovació en la gestió silvícola dels boscos i en la implantació i gestió d’arbres inoculats. Pressupost 300,000.00€ Període2018 — 2022 Fons Feder 2014 — 2022   Comarques amb superfície...
Imbiofust

Imbiofust

Universitat de Lleida Creació d’una planta pilot d’una biorefineria lignocel·lulòsica que procedirà a separar les diferents fraccions de productes químics presents en la biomassa forestal, avui un producte de baix valor amb un mercat local, per transformar-lo en input...
Forest4Local

Forest4Local

Diputació de Lleida Desenvolupament d’un sistema forestal públic i local per a la mobilització de biomassa forestal per a usos tèrmics al Pirineu de Lleida. Pressupost 3,900,000.00€ Període2018 — 2022 Fons Feder 2014 — 2020   Comarques amb superfície forestal...