Descripció

Els serveis ambientals ens permeten reforçar un model turístic lligat a l’oci, el lleure i la cultura i que estigui vinculat a la riquesa natural.

Són el conjunt de condicions i processos naturals que ofereixen els ecosistemes amb la seva existència i que la societat utilitzem per al nostre benefici. 

EN QUÈ CONSISTEIX?

Així doncs, el medi ambient és un element cada vegada amb major pes específic a l’hora de seleccionar el destí vacacional com poden ser les platges, els boscos, etc. 

En referència a la valoració econòmica, és clau emfatitzar que l’assignació d’un valor econòmic als recursos naturals ho hem de percebre com un mitjà orientat a la conservació i l’ús sostenible d’aquests, donada la importància que juga la naturalesa en el suport de la vida humana.

REPTES 

—  Com podríem fer que els nostres boscos siguin espais de valor i d’interès turístic?

—  Com podríem conservar els antics camins de les zones forestals?

—  Com podríem fer que el bosc generi matèries primeres per a la venda detall?

ODS VINCULATS

Vols aportar una solució?

PROJECTES RELACIONATS

InnovaTruf

Impuls de la producció de tòfones a partir de la innovació en la gestió silvícola dels boscos i en la implantació i gestió d’arbres inoculats.

Pressupost 300,000.00€

Període 2018 — 2022

Fons Feder 2014 — 2022

  Comarques amb superfície forestal