Descripció

Hem d’avançar perquè les cadenes alimentàries siguin resilients, competitives i eficients en l’ús dels recursos.

EN QUÈ CONSISTEIX?

És necessari fer-ho de forma equilibrada en tota la cadena de valor: 

  • Cal adaptar els processos productius convencionals a nous sistemes circulars i donar suport a la recerca i la innovació necessària per a continuar impulsant aquests nous models de negoci. 
  • Hem d’aconseguir nous formats d’envasos i evitar desaprofitaments. 
  • Hem de vetllar per les nostres terres i ho aconseguirem amb  una agricultura ecològica i de precisió que sigui molt eficient en l’ús dels recursos. 
  • Apostarem pels aliments orgànics a la vegada que conservarem la fertilitat del sòl i respectarem al medi ambient. 

Tot això, de manera sostenible i equilibrada.

REPTES

—  Com podríem evitar desaprofitament en els envasos dels productes?

—  Com podem promoure l’agricultura ecològica al nostre territori?

—  Com podríem millorar la fertilitat del sòl respectant el medi ambient?

ODS VINCULATS

Vols aportar una solució?