Descripció

Hem d’apostar per aquells productes que no han estat tractats amb cap mena de pesticida o producte químic, sinó que han sorgit respectant els cicles propis de la naturalesa.

EN QUÈ CONSISTEIX?

En aquest sentit, hem d’apostar per: 

  • Bioplàstics: són una mesura de reducció al problema dels plàstics contaminants que ofeguen al planeta i contaminen el medi ambient. 
  • Biocarburants: són els combustibles d’origen renovable que s’utilitzen per a substituir als carburants tradicionals. Els biocarburants s’obtenen, en el cas de motors dièsel, d’olis vegetals de llavors com el gira-sol o la soja i en el cas de motors de gasolina, d’altres fonts com el bioetanol. 
  • Bio-fertilitzants: són productes elaborats sobre la base de restes vegetals, bacteris, fongs i microorganismes que s’utilitzen en la fertilització i nutrició vegetal.

Tot això, ens permet ser acurats amb el medi ambient.

REPTES

—  Com podríem promoure la producció i utilització de bio-carburants?

—  Com podríem ser actors principals de biomassa al territori?

—  Com podríem promoure que els nostres agricultors utilitzessin bio-fertilitzants?

ODS VINCULATS

Vols aportar una solució?

PROJECTES RELACIONATS

ImbioFust

Creació d’una planta pilot d’una biorefineria lignocel·lulòsica que procedirà a separar les diferents fraccions de productes químics presents en la biomassa forestal.

Pressupost 500,000.00€

Període2018 — 2023

Fons Feder 2014 — 2023

  Comarques amb superfície forestal

Valorització de la fusta

Innovacions tecnològiques en el desenvolupament de la fusta contralaminada (CLT) amb espècies locals i foment de l’ús de la fusta com a solució constructiva energèticament eficient.

Pressupost 600,000.00€

Període 2018 — 2024

Fons Feder 2014 — 2024

  Comarques amb superfície forestal