La Diputació assessora els ajuntaments del territori per accedir a la nova línia d’ajuts europeus PIREP LOCAL

07/04/2022 | Premsa

Finançada per fons Next Generation EU, està destinada específicament a la rehabilitació sostenible del parc públic institucional, amb una visió integral i per a tot tipus d’edificis d’ús públic

Està adreçada a tots els municipis, independentment del seu nivell de població

Aquest dijous s’ha celebrat una jornada informativa, via telemàtica, adreçada als ajuntaments del conjunt del territori amb l’objectiu d’explicar les principals característiques del nou programa d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis de titularitat pública PIREP LOCAL, una línia d’ajuts destinada específicament a la rehabilitació sostenible del parc públic institucional, amb una visió integral i per tot tipus d’edificis d’ús públic, finançada pel fons Next Generation EU, adreçada també a municipis de més de 5.000 habitants, exclosos del Programa DUS5000. La jornada ha comptat amb la participació d’alcaldies de Lleida, Pirineu i Aran.

La presentació de la jornada ha comptat amb la particiàció del president de la Diputació, Joan Talarn, que ha recordat a les alcaldies que “amb aquesta iniciativa es dona continuïtat al suport que des de la Diputació s’ofereix al món local per fer efectiva la seva contribució a una indispensable transició energètica, optimitzant, en la mesura que sigui possible, la utilització del fons europeus disponibles”.

El vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica, Carles Gibert, ha incidit en què “d’ençà de la presentació del projecte tractor Energia i Món Local el passat mes de juliol, s’ha potenciat el treball col·laboratiu amb ajuntaments, consells comarcals, grups d’acció local i col·lectius empresarials i professionals de la demarcació de Lleida, amb la voluntat de desenvolupar conjuntament eines i recursos per empoderar el món local en aquesta transició”.

Reduir els consums energètics i fomentar la producció renovable per a usos tèrmics i elèctrics en els edificis i equipaments públics són mesures indispensables per fer efectiu aquest canvi de model energètic.

Cal destacar, però, que gran part dels edificis i equipaments públics dels municipis de Lleida no només necessiten les millores energètiques obligatòries en aquesta línia d’ajuts, sinó que també, en molts casos, en tractar-se d’edificis d’una antiguitat considerable, tenen altres tipus de dèficits, vinculats a l’estat de conservació o accessibilitat. A més, en el parc d’edificis de titularitat municipal, sovint existeixen equipaments en desús, que podrien prestar serveis públics, però que necessiten intervencions específiques per poder habilitar aquest nous usos. Per aquest tipus d’intervencions, s’ha habilitat el programa d’impuls a la rehabilitació d’edificis públics d’entitats locals, conegut com a PIREP LOCAL, adreçat també a municipis de més de 5.000 habitants, exclosos del Programa DUS5000.

Les diferències amb el Programa DUS5000 són considerables, començant pel fet que aquesta línia d’ajuts és per concurrència competitiva i té uns terminis força ajustats de presentació. Tot i això, es considera molt interessant, donats els nivells de cofinançament previstos, pel fet que s’hi poden acollir tots els municipis, independentment del seu nivell de població. A més,  inclou tipologies d’actuacions no previstes en el Programa DUS5000, tot i que les actuacions energètiques són obligatòries.