La Bioeconomia Circular a debat al ADiari de Lleida TV

30/06/2022 | Premsa

Un model que potencia la sostenibilitat i l’eficiència i, redueix al mínim la generació de residus

Aquesta setmana, al programa ADiari de Lleida TV, hem parlat d’Economia Circular, amb Teresa Botargues, assessora d’innovació i promoció econòmica de la Diputació de Lleida, Àngel Porta, soci d’Eclògic Biogas i, Miquel Serra, soci de SAT bioproductor d’Alcarràs. Un model de producció, distribució i consum amb el què gràcies al reciclatge, la recuperació i les reparacions, el valor dels productes materials i altres recursos és manté el màxim de temps possible. D’aquesta manera es potencia la sostenibilitat i l’eficiència i, també es redueix al mínim la generació de residus.

La bioeconomia circular envolta elements comuns als dos conceptes (bio i economia). Aquest model implica múltiples sectors econòmics, dins del sector primari, implica la l’agricultura, ramaderia, silvicultura, pesca i apicultura.

Dins el sector industrial, la industria alimentaria, tèxtil, paperera, química, farmacèutica ,biotecnològica, cosmètica i energètica entre d’altres.  I dins el sector serveis, la consultoria, logística, etc.

Per tant parlar de bioeconomia circular és considerar aquelles activitats econòmiques amb base biològica que apliquen els principals principis de la circularitat dels seus processos productius.  

Des del 2019, la Diputació de Lleida assumeix el repte de transformar el model econòmic cap a la bioeconomia circular, com a oportunitat per revertir el despoblament de la demarcació.