Jornada Agrobiofood b. Ponent: Primer seminari pilot de foment del talent

22/04/2022 | Sin categoría

Organitzada per la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya aprofitant la seva vinculació amb la UdL, amb l’objectiu de generar sinèrgies entre el món acadèmic i agro-empresarial i amb la col·laboració del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Aquesta setmana s’ha organitzat el primer seminari, adreçat als alumnes de Dret Cooperatiu (estudiants d’últim curs d’ADE i Dret) sobre el projecte   AgroBioFood b. Ponent  coordinat per la Diputació de Lleida, amb l’objectiu de generar sinèrgies entre el món acadèmic i agro-empresarial. Així com fomentar el talent, incentivar la professionalització del cooperativisme i del sector agroalimentari; la formació i promoció en nous conceptes de la transformació verda i copsar la percepció de les noves generacions respecte als canvis en sostenibilitat, en bioeconomia i sobre el model cooperatiu.

Una jornada en la que de la mà de diferents tècnics s’ha  explicat que l’economia social i el cooperativisme en particular es configuren com a sectors claus per a la transformació del territori cap a una economia verda i sostenible. Per tal de ser capaç d’adaptar l’activitat econòmica del territori cap a aquesta transformació verda, cal fomentar el coneixement de les noves tendències entre els nous actors que hi formaran part.

En aquesta línia la tècnica del patronat de Promoció Econòmica, Núria Esteban, ha pogut explicar que el projecte AgroBioFood b. Ponent, finançat per la Unió Europea, els Fons de desenvolupament Regional – FEDER, la Generalitat de Catalunya i el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida,ha de servir com a motor per impulsar i gestionar la transformació del model econòmic actual de la demarcació de Lleida cap a l’economia verda, afavorint la capacitat de resiliència i productivitat sostenible d’aliments del nostre territori.

El projecte AgroBioFood b. Ponent és un projecte destinat a impulsar la transformació del model econòmic actual del territori de Ponent (comarques de l’Urgell, el Pla d’Urgell, la Noguera, el Segrià i les Garrigues) cap a l’economia verda, millorant la capacitat de resiliència del sector agroalimentari. En particular, l’actuació A4.3 del projecte correspon al foment de la incorporació de talent en el desenvolupament dels nous models de negoci, identificats, tant a nivell de producció primària com en la primera transformació, la segona transformació i en els nous processos industrials de la bioeconomia circular.

Així doncs, les empreses agroalimentàries, sector essencial en les terres de Ponent i marcat per un fort cooperativisme, necessàriament hauran d’adoptar mecanismes i tecnologies que permetin la valorització dels subproductes i/o donar suport a la creació de noves empreses per implementar aquests sistemes. D’aquesta forma, es pot donar resposta problemes actuals com la gestió de residus i, alhora, crear la possibilitat de diversificar l’activitat empresarial i obtenir noves fonts d’ingressos. En conseqüència, altres empreses o nous emprenedors podrien fer de la valorització del subproducte de la producció agroalimentària un nou nucli de negoci.

Per acabar s’ha incidit en la importància de què, no és suficient amb que els tècnics de camp coneguin aquests conceptes (si bé són qui els acabaran aplicant) i resulta del tot necessari que els futurs directius i treballadors interessats en l’economia social en general, i en el cooperativisme en particular, comprenguin aquests conceptes i siguin capaços de prendre decisions amb suficient coneixement.