El Patronat de Promoció Econòmica estrena el nou espai web DUS 5000, una eina de suport als municipis

29/10/2021 | Sin categoría

Un portal dins del web de Transformació Econòmica que incorpora eines i habilita espais específics per consultar i fer efectiva la participació en els diferents processos de projectes singulars d’energia neta, en municipis de menys de 5.000 habitants

Aquest divendres, 29 d’octubre, es dona el tret de sortida del nou portal dins del web de Transformació Econòmicaque incorpora eines i habilita espais específics per consultar i fer efectiva la participació en els diferents processos dels projectes del Programa DUS 5000.

Es tracta d’una línia d’ajuts del Next Generation EU (NGEU) destinada específicament a impulsar inversions que afavoreixin projectes singulars d’energia neta, en municipis de menys de 5.000 habitants, a la qual poden acollir-se les entitats locals o supralocals i organismes autònoms o entitats públiques dependents o vinculades a entitats locals.

D’entrada, el portal www.transformacioeconomica.cat/dus5000 inclou la informació relativa a la normativa que regula el programa, els àmbits d’aplicació, les mesures subvencionables, els beneficiaris i els terminis de publicació, execució i finalització de cada projecte que ha de servir per impulsar la transició energètica dels municipis, amb l’objectiu de contribuir a reduir el consum d’energia fòssil i emissions de CO2, utilitzant energies renovables en edificis i infraestructures públiques nous o existents.

La informació s’estructura en funció de les diferents fases previstes per a l’execució dels projectes: la fase de sol·licitud de l’ajuda, la fase d’execució de les actuacions i, finalment, la fase de justificació. Per a la fase de sol·licitud, incorpora informació específica de la documentació i requisits tècnics i ambientals vinculats a cadascuna de les cinc mesures subvencionables. També informa dels requisits que han de complir els projectes per tal de tenir la consideració de projectes integrals, i per tant, poder accedir a un percentatge de subvenció del 100% de la despesa elegible.

Més enllà d’aquesta informació, l’espai web facilita diverses opcions per tramitar dubtes i consultes, així com també l’accés a un document de preguntes freqüents que incorpora les respostes que l’entitat gestora del programa, l’IDAE, efectua a les preguntes que li són trameses per part del Patronat de Promoció Econòmica, a petició de les entitats locals.

El portal també ofereix la possibilitat d’accedir a bases de dades de professionals i empreses locals, que han estat configurades per part dels diferents col·legis professionals i gremis d’empreses de la demarcació.